KONFERENCIE/WORKSHOPY

Konferencia, seminár, porada, workshop, pracovné stretnutie, VIP klienti, firemní partneri.

Ponúkame 2 spôsoby realizácie  konferencie/workshopu:

  1. Klient má presne stanovenú štruktúru a priebeh konferencie/workshopu  –  zabezpečíme priestor, catering, výzdobu, potrebnú techniku, facilitárov.
  2. Klient žiada inováciu v priebehu konferencie/workschopu – po komunikácii s klientom zabezpečíme a nastavíme priestor tak, aby už pri vstupe zúčastnených vtiahol do témy.

Nasmerujeme klienta na silné oficiálne otvorenie, ktoré nastaví tón celej konferencie/workschopu. Návrh ďalších inovácií poskytneme pri osobnom stretnutí.

Zabezpečíme moderátorov, facilitátorov, catering, komletný program, výzdobu, potrebnú techniku. Tiež promo – video, fotografa.